Friday, 17 June 2016

STANDARD 2 MATHS

.  2. കളിവീട്

 

 രൂപങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം

 

രൂപങ്ങള്‍ വരക്കാം..നിറം നല്‍കാം

 


കടലാസ് മടക്കി രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കാം

Shapes Song | Shapes By Kids Tv 


  
 രൂപങ്ങൾകൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം

No comments:

Post a Comment